res:
Dusze stare i młode. Jak określić wiek duszy?

Dusze stare i młode. Jak określić wiek duszy?

Dodaj komentarz

W jakim wieku jest Twoja dusza? Nie sposób nie zauważyć faktu, iż niektórzy ludzie – nawet pomimo tego, że mają niewiele lat – są niezwykle mądrzy. Można to dostrzec w spojrzeniu takich osób, ich działaniu, słowach czy postawie. Zdarzają się też osoby, które mimo pozornej dojrzałości wydają się dziecinne i nieobyte z życiem. Dzieje się tak dlatego, że wiek człowieka nie jest wskaźnikiem wieku duszy. Ten drugi da się określić, patrząc na wyznawane wartości, poziom świadomości oraz życiową postawę danego człowieka. Nie należy brać natomiast pod uwagę zainteresowań, statusu społecznego czy wykonywanego zawodu.

Jakie mamy typy dusz ze względu na wiek? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Rodzaje duszy ze względu na wiek

Każda dusza inkarnująca w tym świecie ma do odbycia swoją drogę, w trakcie której zajmuje różne wcielenia. To tzw. wędrówka dusz, opisana szerszej w fachowej literaturze (R. Schwartz, „Wędrówka dusz”). W trakcie cyklu inkarnacji każda z dusz przechodzi ewolucję przez pięć podstawowych etapów.

Etap 1: Dusza Niemowlęca

Główne zadanie duszy na tym etapie to przetrwanie. Dusze niemowlęce są nowicjuszami fizycznej egzystencji, co wiąże się z dużym strachem o sprawy doczesne i przyziemne, związane przede wszystkim z przeżyciem. Życie takich dusz jest prymitywne i instynktowne. Polega głównie na zaspokajaniu potrzeb, nie przyświecają mu żadne wyższe cele i motywacje.

Etap 2: Dusza Dziecięca

Dusze na tym etapie uczestniczą w strukturze społecznej, która zapewnia bezpieczeństwo i ład. Dusze dziecięce prowadzą swoje życie zgodnie z przekonaniami, które opierają się na dogmatach. Cechuje je postawia patriotyczna, cenią sobie rodzinę oraz tradycję. Prowadzą raczej proste życie, nie są zainteresowane rozwojem duchowym i egzystencjalnymi problemami. Dusze te mogą czuć się zdezorientowane i zdenerwowane, kiedy inni wokół zachowują się inaczej niż one.

Uwaga – należy odróżnić powyższe określenie (dziecięce dusze jako etap ewolucji) od dusz dzieci, które mają przyjść na ten świat. Te drugie najlepiej opisuje książka C. Nightingale „Dziecięce dusze”.

Etap 3: Dusza Młoda

Młoda Dusza wyzwala się z ograniczeń. Odkrywa swoją indywidualność i ma świadomość wolnej woli. Dusze te często są ambitne i materialistyczne, a ich głównym celem staje się dążenie do dobrobytu. Boją się starzenia i naturalnego upadku swych ciał. Mocno skupiają się na modzie, cenią sobie osobisty prestiż. Często są krytycznymi wobec siebie, lubiącymi eksperymentować pracoholikami.

Etap 4: Dusza Dojrzała

Dusza Dojrzała zaczyna interesować się duchowością i wykracza poza niezależność jednostkową. Cechuje się wrażliwością, wysokim poziomem empatii i chęcią współpracy, wierząc, że perspektywa innych ludzi jest tak samo ważna, jak ich. Skupia się na badaniu prawdziwej natury życia i rozważa życiowe doświadczenia z różnej perspektywy.

Etap 5: Dusza Stara

Jest ostatnim etapem duchowej inkarnacji. Dusze na tym etapie szukają szerokiej perspektywy życia, mniej ciekawi ich materializm, a bardziej duchowość. Nie interesują się sławą ani sukcesem, woliąc robić to, co gwarantuje im satysfakcję wewnętrzną. Mają dobrze rozwinięte poczucie niezależności oraz niezwykle dobrą intuicję. Do życia podchodzą filozoficznie.

Sposoby na określenie wieku duszy

Trzy najbardziej popularne metody na określanie tego, w jakim wieku jest dana dusza, to:

  • radiestezja – dzięki wahadełku możliwe jest określenie wieku duszy – poprzez kontakt z podświadomością znającą odpowiedź na każde pytanie;
  • opis – przyporządkowanie do konkretnej grupy dusz dzięki znajomości ich zachowania,
  • numerologia – dzięki liczbom możliwe jest określenie jedynie Starych Dusz – należą do nich 7, 9 oraz liczby Mistrzowskie.

⇨ Sprawdź także książkę Dar duszy o planowaniu przedurodzeniowym