res:
Zdrowie w świetle makrobiotyki

Zdrowie w świetle makrobiotyki

Dodaj komentarz

„Zdrowy człowiek to ten, który również od czasu do czasu miewa drobne dolegliwości lub zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, ale jest świadomy, że jest to wynik popełnionych przez niego błędów. W takim wypadku powrót do zdrowia wymaga pewnej korekty w sposobie życia, myślenia i odżywiania. Jeżeli człowiek może tych zmian dokonać, jest do tego zdolny, jest to oznaką jego zdrowia.

Siedem cech zdrowia

Według makrobiotyki zdrowego człowieka charakteryzuje:

1. Brak zmęczenia
2. Dobry apetyt
3. Dobry sen
4. Dobra pamięć
5. Dobry humor
6. Szybka decyzja i działanie
7. Sprawiedliwość i szacunek dla siebie i innych

Brak zmęczenia

Oznacza bycie aktywnym i pełnym energii przez cały dzień. Zmęczenie po wyczerpującej aktywności umysłowej czy fizycznej jest naturalną obroną organizmu przed jego wyczerpaniem. Sygnalizuje ono potrzebę zachowania równowagi pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem. Jeżeli po krótkim odpoczynku będziemy znów pełni energii i zdolni do dalszego działania, możemy powiedzieć, że mieści się ono w granicach fizjologii naszego organizmu. Jeżeli aktywnie spędziliśmy dzień, to zmęczenie, które ogarnia nas wieczorem, jest również naturalne i sen w nocy przywróci nam utraconą energię. Natomiast gdy często napotykamy sprawy “zbyt trudne” albo “niemożliwe do załatwienia”, wskazuje to na zmęczenie, które nie tylko nie jest naturalne, ale świadczy o tym, że dzieje się w nas coś złego. Jeżeli bowiem jesteśmy zdrowi, powinniśmy dawać sobie radę z każdą czynnością, nawet trudną.

Dobry apetyt

“Jeżeli kromka chleba wydaje się nam smakowita, to znaczy, że mamy dobry apetyt i zdrowy żołądek” – mówi Ohsawa. Ale dobry apetyt powinien dotyczyć nie tylko jedzenia – należy mieć dobry apetyt również na życie. Wtedy jesteśmy ciekawi wszystkiego i nic nie jest dla nas trudne, nasze życie staje się aktywne, a my jesteśmy zdolni do działania.

Dobry sen

Sen człowieka powinien być krótki, ale głęboki. Jeżeli zdrowo przeżyliśmy dzień, to również zdrowo będziemy spać. Zdrowy sen jest pozbawiony marzeń sennych i trwa krótko, 4-6 godzin. Jeżeli jesteśmy zdrowi, powinniśmy również nie mieć problemów z zaśnięciem i bezsennością oraz budzić się o pożądanej godzinie.

Dobra pamięć

Pamięć jest niezbędna do celowości i skuteczności naszego działania. Umiejętność zapamiętywania powinna przez całe życie być co najmniej taka jak w dzieciństwie, a jej pojemność wzrastać z wiekiem. Wszelkiego rodzaju zapominanie jest objawem chorobowym, i to bez względu na wiek.

Dobry humor

Nie oznacza wesołości samej w sobie, ale świadczy o równowadze pomiędzy naszym środowiskiem wewnętrznym, na poziomie sfery duchowej i psychicznej, a środowiskiem zewnętrznym, które nas otacza. Jeżeli akceptujemy siebie w otaczającym nas środowisku jako jego dopełnienie w poczuciu wewnętrznego spokoju, radości, wyrozumiałości, cierpliwości i łagodności – nie będziemy się gniewać ani złościć na wszystko, co nas otacza. I to będzie objawem naszego dobrego humoru.

Szybka decyzja i działanie

Aby nasze działanie było efektywne, potrzebne są szybkość i precyzja. Jeżeli jesteśmy do tego zdolni, jest to również oznaka naszego zdrowia.

Sprawiedliwość i szacunek dla siebie i innych

Człowiek zdrowy jest sprawiedliwy w stosunku do siebie i do otoczenia. Oznacza to, że nie okłamuje siebie i obiektywnie ocenia otoczenie, że wyzbywa się stosunku krytycznego i przyjmuje postawę obiektywną. Z tak pojętą sprawiedliwością łączą się cechy naszego zachowania, jak punktualność, sumienność, dokładność i inne. O zdrowiu świadczy również poczucie wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, i szacunek dla wszystkiego, co nas otacza. Wtedy mamy poczucie ładu wewnętrznego, a naszym pozytywnym nastawieniem promieniujemy na otoczenie. Jeżeli  nie spełniamy powyższych warunków, oznacza to, że zmierzamy w kierunku choroby. Aby przywrócić utracone zdrowie, należy zastanowić się, co trzeba zmienić, by móc leczyć chorobę.

W myśl filozofii Wschodu istnieją trzy rodzaje leczenia:

1. Leczenie symptomatyczne, inaczej mówiąc objawowe. Polega ono na usuwaniu objawów choroby, a nie jej przyczyny.

2. Leczenie poprzez poznanie i wychowanie samego siebie. Zmierza ono do poprawy osądu, aby umożliwić człowiekowi zachowanie kontroli nad własnym zdrowiem. Zgodnie z makrobiotyką jest to “medycyna samego człowieka”, ponieważ w ten sposób staje się on odpowiedzialny za stan swojego zdrowia. Sam pragnie się leczyć. Poprzez rozwój osądu jest zdolny poznać przyczynę choroby już we wczesnym okresie jej rozwoju i potrafi poprzez zmianę postępowania i odżywiania zapobiegać jej skutkom.

3. Leczenie twórcze i duchowe. Polega ono na tym, że człowiek w sposób twórczy dąży do rozwoju swojego życia duchowego na drodze doskonalenia i rozwoju osądu. W myśl filozofii Wschodu oznacza to życie pozbawione strachu i niepokoju, życie wolne od ograniczeń takich jak kariera, pieniądze i posiadanie, oznacza życie szczęśliwe i sprawiedliwe. Takie życie jest celem medycyny, w zasięgu której pozostaje ciało, umysł i duch. Życie takie staje się możliwe dla człowieka dopiero wtedy, gdy zrozumie strukturę wszechświata i swoje w nim miejsce”.

Fragment książki Makrobiotyka w polskiej kuchni, Stanisława Olko, wyd. Książka i Wiedza, wydanie 5, str 50-52

makrobiotyka_w_polskiej_kuchni

Zobacz inne książki o zdrowym odżywianiu ->
-> „Diety i zdrowe odżywianie