res:
Muzyka w częstotliwości 432 Hz - działanie lecznicze

Muzyka w częstotliwości 432 Hz – działanie lecznicze

Dodaj komentarz

Fala akustyczna jest pewnym rodzajem drgania, a dokładnie wibracją powietrza dookoła nas, którą nasze uszy przekształcają w sygnał bioelektryczny. Sygnał ten następnie trafia do mózgu, gdzie jest odpowiednio interpretowany i przekształcany w coś, co ostatecznie odbieramy jako dźwięk. Jest zwany falą, ponieważ w mikro świecie, gdyby był widzialny, przypominałby właśnie fale takie, jakie widać, np. po wrzuceniu kamienia do wody. To, jak blisko siebie są fale jest określane jako częstotliwość. To właśnie ona sprawia, że jedne dźwięki słyszymy jako niższe a inne wyższe.

432 Hz zamiast 440 Hz – o co tu chodzi?

W muzyce, każda nuta ma przypisaną pewną częstotliwość, dzięki której można ustalić strój instrumentów niezbędny do tego, by można było na nich cokolwiek zagrać nie fałszując. Aby jednak wyznaczyć częstotliwości nut, a następnie nastroić instrument zgodnie z nimi, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Współcześnie takim punktem odniesienia jest dźwięk nuty A4. Przyjęło się, że wynosi on 440 Hz.

Jednak – jak zauważa międzynarodowa badaczka oraz muzyk Ananda Bosman – odkryte przez archeologów, archaiczne, egipskie instrumenty są w dużej mierze nastrojone do A4 = 432 Hz. Również starożytni Grecy stroili swoje instrumenty zgodnie z A4 = 432 Hz. Odkryto też, że nawet w mitologii Greckiej niejaki Orfeusz, bóg muzyki stroił swoje instrumenty zgodnie ze standardem 432 Hz.

Użytkownicy tzw. zakazanego stroju nie kończą się na Orfeuszu. Wielu muzyków w późniejszych czasach również go używało, np. Guiseppe Verdi, włoski kompozytor, umieścił A dokładnie na 432 Hz, ponieważ takie strojenie jest idealne dla głosów operowych. Ponad towszystkie misy, których tybetańscy mnisi używali jako instrumentów, są harmonicznie zgodne z tą częstotliwością.

⇨ Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Poznaj jej lecznicze właściwości

Lecznicze właściwości muzyki 432 Hz

Jak się okazuje, A4 = 432 Hz, znane jako „A” Verdiego, to strojenie, które jest matematycznie spójne z fizycznymi wartościami panującymi we wszechświecie, dzięki czemu zdobyło miano boskiej częstotliwości. Muzyka oparta na częstotliwości 432 Hz przekazuje korzystną energię uzdrawiającą, ponieważ jest to czysty ton matematyki, fundamentalny dla natury.

Według Briana T. Collinsa, muzyka i badacza, standardowa wysokość tonu (A4 = 440 Hz) nie harmonizuje się na żadnym poziomie, który odpowiada ruchowi kosmicznemu, rytmowi lub wibracjom naturalnym. Najwięksi muzycy, tacy jak Mozart i Verdi, oparli swoją muzykę na naturalnej wibracji A = 432.

Według Richarda Huiskena, muzyka dostrojona do częstotliwości 432 Hz jest bardziej miękka i jaśniejsza, co skutkuje większą przejrzystością dla słuchacza. Wiele osób słuchając tak nastrojonej muzyki doświadcza stanów zbliżonych do medytacji i głębokiego relaksu ciała oraz umysłu.

⇨ Uzdrawianie dźwiękiem – prakytczne ćwiczenia

432 Hz wydaje się działać na czakrę serca i dlatego może mieć dobry wpływ na rozwój duchowy słuchacza. Różnica między 440 Hz a 432 Hz to zaledwie 8 uderzeń na sekundę, co sprawia, że niektórzy nie są wstanie usłyszeć różnicy pomiędzy muzyką nastrojoną do obu częstotliwości, jednak raportują tę drugą, jako bardziej cieplejszą i przyjemniejszą dla ucha.

Muzyka oparta na tym naturalnym tonie jest czystsza i wyraźniejsza. Daje wyraźniejszy obraz słuchanej muzyki, w której wysokie i niskie tony poruszają się w powietrzu swobodniej. Muzyka oparta na 440 Hz reprezentuje upchane w ciele emocje i zablokowaną energię. Poprzez obniżenie jej wysokości tonu o zaledwie 8 Hz, stajesz się do niej bardziej przystosowany, a jej odbiór staje się bardziej elastyczny i spontaniczny. 432 Hz wyzwala energię i wprowadza w piękny stan, gdzie relaks jest naturalny.