res:
Nerwica, czyli potoczne określenie, pod którym mogą ukrywać się różne problemy natury psychicznej

Nerwica, czyli potoczne określenie, pod którym mogą ukrywać się różne problemy natury psychicznej

Dodaj komentarz

Nerwica to potoczne określenie, które dawniej stosowano w psychiatrii. Obecnie nie jest używane przez profesjonalistów, jednak wciąż funkcjonuje w języku potocznym. Odnosi się przy tym do wielu różnych problemów, zaburzeń i chorób, przez co staje się bardzo niejednoznacznym, a nawet mylącym określeniem. Zobaczmy zatem, jakich nazw lepiej używać i do jakich problemów mogą się odnosić.

Zaburzenia lękowe, które wciąż kryją się pod dawną nazwą nerwica

Zazwyczaj potocznie rozumiana nerwica odnosi się do zaburzeń lękowych. Mogą one przybierać zróżnicowane formy i objawiać się zarówno w obrębie psychiki, zachowania, jak i doznań somatycznych. Ze względu na złożoność procesów związanych z lękiem, możemy wyróżnić w jego obrębie zarówno złożone, długotrwałe stany (w tym przewlekłe zamartwianie się o przyszłość), jak i ostre ataki (ataki paniki).

Co może być przyczyną zaburzeń lękowych?

Zaburzenia lękowe są obecnie jednymi z najczęściej diagnozowanych w społeczeństwie i szacuje się, że cierpi na nie nawet 20% ludzi na świecie. Diagnoza przyczyn ich występowania jest przy tym niezwykle ważna, ponieważ często właśnie powrót do przyczyn w trakcie psychoterapii może pomóc w opanowaniu lęku i w powrocie do normalnego życia.

Jednym z częstszych przyczyn zaburzeń lękowych są traumatyczne doświadczenia, takie jak niespodziewana śmierć osoby bliskiej lub doświadczona przemoc. Niejednokrotnie traumatyczne doświadczenia wynoszone są z dzieciństwa i wynikają na przykład z braku akceptacji lub przemocy w rodzinie. Również inne czynniki stresujące, występujące długotrwale, mogą prowadzić do rozwinięcia się zaburzeń lękowych (nerwicy).

Warto wspomnieć, że zaburzenia lękowe mogą być także spowodowane czynnikami biologicznymi. Wiele osób cierpi na nie z powodu nieprawidłowego poziomu neuroprzekaźników w mózgu, co może być wynikiem na przykład chorób tarczycy. Nerwicę mogą wywołać także nadużywane substancje psychoaktywne (zwłaszcza alkohol).

Najczęstsze objawy, które możemy zaobserwować w zachowaniu i toku myślenia

Ze względu na to, że zaburzenia lękowe mogą przybierać różne formy i dotyczyć różnych sfer życia, ich objawy także nie są identyczne u wszystkich pacjentów. Możemy wyróżnić jednak główne symptomy, wskazujące na nerwicę, z którymi boryka się większość osób dotkniętych tym problemem:

 • unikanie obiektów i sytuacji wywołujących wzrost lęku (np. pająków, wystąpień publicznych, zatłoczonych miejsc),
 • nadmierne zamartwianie się o przyszłość i zdrowie,
 • rozpamiętywanie minionych (traumatycznych) wydarzeń,
 • natrętne myśli, często niezgodne z własnym systemem wartości,
 • potrzeba kompulsywnych zachowań (np. powtarzalne i nadmiernie częste mycie rąk),
 • obniżony nastrój, zmęczenie, brak motywacji, niezdolność do odczuwania przyjemności, pesymizm.

Objawy somatyczne

Warto wspomnieć, że nerwicy może towarzyszyć także cały szereg objawów somatycznych ze strony różnych części ciała. Ich długotrwałe, nasilone występowanie jest sygnałem, że możemy mieć do czynienia z zaburzeniem lękowym. Są to m.in.:

 • kołatanie serca i podwyższone tętno,
 • uczucie duszności, zaciśniętych płuc, dławienia się,
 • bóle brzucha i dolegliwości ze strony układu pokarmowego,
 • bóle i zawroty głowy,
 • problemy z pamięcią, koncentracją i snem.

Artykuł partnera