res:
Przesłanie od Sri Vast - mistyka i wizjonera prosto z Indii.

Przesłanie od Sri Vast – mistyka i wizjonera prosto z Indii.

Dodaj komentarz

Guruji Sri Vast – nauczyciel duchowy z Indii, który dzieli się swoją wiedzą i zaprasza do podróży… w głąb siebie. Oto jego krótkie przesłanie:

„Spotkanie ze Sri Vastem, to cenne i niepowtarzalne momenty objawienia, jakich się doświadcza w obecności oświeconego mistrza. Człowiek doznaje transformacji doświadczając jego obecności czy choćby słuchając, jak śpiewa, czy się śmieje.

Podczas satsangu Guruji zaprasza wszystkich do zbiorowego dociekania, do wnikania w naturalny stan bytu,  wnikania w uczucia, emocje, systemy wartości, uwarunkowania, impulsy, instynkty, poszukiwania, ból, błogie szczęście oraz dążenie do Boga.

„Ludzkość jest w wysokim stopniu udomowiona, pozbawiona życia. Człowiekowi trzeba powrotu do Naturalnego Stanu Bytu, do stanu oświecenia”

Tym, którzy po raz pierwszy stykają się z naukami Guruji, należy się wyjaśnienie: Sri Vast niczego nie uczy. Nie uczy jogi, nie uczy medytacji. Nie przekazuje żadnych sadhan ani praktyk duchowych, wręcz zaleca zaprzestanie wszelkich praktyk, włącznie z praktykowaniem „według siebie samego”. Życie ma być przeżywane a nie praktykowane.

„Przesłaniem jest moje życie, a w moim świecie wszystko jest oświecone, z wami włącznie”

Guruji Sri Vast jest żywym mistykiem naszych czasów. Zaprasza każdego w nieznaną podróż – do doświadczania i odkrywania życia na nowo. Zaprasza do pełnego uczestnictwa w życiu i do świętowania go w wolności od społecznych uwarunkowań.

„Jest nas siedem miliardów. Mamy więc siedem miliardów możliwych sposobów przeżywania życia. Mamy siedem miliardów możliwości doświadczania życia, ponieważ każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Nikt nie potrafi uśmiechać się tak jak ty. Nikt nie potrafi śnić tak jak ty. Nikt nie może doświadczać życia tak, jak ty go doświadczasz. Masz niezwykłą okazję doświadczać życia na swój własny sposób, nie kierując się cudzymi wskazówkami co do tego, co właściwe, a co niewłaściwe, nie kierując się niczym”

Nawołuje do absolutnego wyzwolenia.

„Wyzwolenie następuje wtedy, gdy nie ma nic do udowodnienia, nie ma potrzeby bycia tym czy owym, ani tym, ani tamtym. Gdy znika potrzeba udowadniania czy uzyskania aprobaty. Gdy szczęście jest absolutnie niezależne i nie opiera się na tym, co dzieje się dookoła, gdy szczęście nie zależy od niczego poza wami. Gdy wolność nie polega na walce z czymś czy walce o coś. Gdy w ogóle nie ma pytania o wolność. To jest wyzwolenie”

„Wyzwolenie to objęcie całości życia doświadczaniem. Człowiek wyzwolony nie ma nawet czasu oddzielać i analizować, i rozumieć, czym to jest, ponieważ jest zajęty doświadczaniem chwili. Nie jest zajęty analizowaniem, jest zajęty radowaniem się, jest zajęty przeżywaniem

Jego nauki nie zawierają się w jego słowach, są skierowanym do nas wszystkich zaproszeniem do doświadczania życia poza ramami świętych pism, poza religią i tradycyjnymi układami odniesień.

„Życie jest takie piękne. Życie jest poza wszelkimi określeniami, poza wszelkimi odniesieniami. Życie nie może być właściwe ani niewłaściwe według jakichkolwiek pism, teorii czy wierzeń. Życia trzeba tylko doświadczać, samego przez się. Naturalnie trzeba go doznawać zmysłowo, bez żadnego układu odniesienia””

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie ze Sri Vast – tylko w Lublinie: 24 listopada, godz. 11:30, aula akademii medycznej, ul.  Jaczewskiego 4, wstęp wolny.

www.srivast.org, www.srivast.pl

banner_sri_vast_2