res:
Mężczyzna, który przez całe życie pragnął swojej żony

Mężczyzna, który przez całe życie pragnął swojej żony

Dodaj komentarz

Uważność” lub „świadoma obecność” tak na język polski tłumaczy się pięknie brzmiący termin „mindfulness„. Ten stan umysłu osadza nas w rzeczywistości, dzięki czemu nie błądzimy między przeszłością a przyszłością. Uważność pomaga również rozwijać umiejętność „patrzenia” na każdy dzień życia i na bliskie nam osoby, jak na nieodkryty skarb. Dlaczego? Świat i każda osoba są wielowymiarowe, pełne „zakamarków” i tylko od nas zależy, czy z ciekawością badacza będziemy poznawać świat i osoby wokół nas, czy też „zamkniemy” swój umysł.

W piękny sposób uważność w relacjach międzyludzkich ilustruje poniższa opowieść:

„Uczestniczyłam kiedyś w warsztacie dotyczącym świadomej ko­munikacji, prowadził go mężczyzna pozostający w związku małżeń­skim od czterdziestu lat. Po zakończeniu kursu jeden z uczniów za­dał nauczycielowi następujące pytanie:

– Proszę pana, jak to się dzieje, że nie nudzi się pan, będąc od tak wielu lat z jedną kobietą?

– Nie rozumiem, o co ci chodzi. Wyjaśnij, proszę – odpowie­dział nauczyciel.

– No cóż, czy nie ma pan czasem ochoty na jakąś odmianę? – dociekał uczeń.

Nauczyciel znów odpowiedział:

– W dalszym ciągu cię nie rozumiem. Przepraszam, ale o co wła­ściwie pytasz?

– Jeśli mogę zapytać wprost: czy nie ma pan czasem ochoty być z inną kobietą?

– Co dokładnie masz na myśli, mówiąc „być” z inną kobietą?

– Chodzi mi o to, czy nie ma pan czasem ochoty, no wie pan, przespać się z inną kobietą? – rzucił rozzłoszczony student.

Nauczyciel odparł na to:

– A dlaczego miałbym chcieć sypiać z inną kobietą? Moja żona ma jakieś trzysta tożsamości, a ja zdążyłem do tej pory odkryć nie więcej niż sto z nich. Każdego dnia budzę się podekscytowany my­ślą, że być może uda mi się dostrzec kolejny aspekt jej osobowości!

Kiedy to powiedział, wszystkie uczestniczki kursu zapragnęły za niego wyjść”.

Fragment pochodzi z książki „Mnisi i ja” Mary Paterson

mnisi_i_ja