res:
Adoptuj... pszczołę!

Adoptuj… pszczołę!

Dodaj komentarz

Albert Einstein mawiał, że wymieranie pszczół będzie jednocześnie początkiem końca ludzkości. Dlaczego? Otóż ich najważniejszym zadaniem jest zapylanie roślin. To dzięki nim możemy cieszyć się warzywami i owocami (oraz pięknymi, wielobarwnymi łąkami :-)), gdyby nie pszczoły, nie mielibyśmy 1/3 żywności. I choć jesteśmy dalecy od straszenia końcem świata czy ludzkości, uważamy, że nad pszczołami i ich losem warto się pochylić.

Dlaczego jest coraz mniej pszczół?

Pszczelarze alarmują, że od lat spada liczba pszczół i innych owadów zapylających. Na przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje się zmiany klimatyczne, środki chemiczne używane w rolnictwie, niszczenie ich siedlisk, a w miastach także nieodpowiednie warunki jak na potrzeby owadów zapylających:

Dzikie zapylacze [dzikie owady zapylające] to kluczowy element ekosystemów, a sytuacja w miastach powoduje, że coraz trudniej im przetrwać. Nie chodzi tylko o hałas i zanieczyszczenia. Wiele zielonych obszarów miejskich to dla owadów pustynia – równo skoszone trawniki, czy starannie zgrabione liście nie zapewniają im właściwych warunków do przetrwania.

Akcja adoptuj pszczołę

Czy jest jakiś sposób, aby pomóc pszczołom? Greenpeace zorganizowało akcję >> Adoptuj pszczołę. Każda wpłata, nawet najmniejsza, przyczyniła się do budowy 100 pszczelich hoteli i „adopcji” pszczół.

Hotele dla owadów powstały w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Hotele stanęły na publicznie dostępnych terenach zielonych.

Mimo że hotele już powstały, są nadal potrzebni chętni do pomocy. Aktualnie Greenpeace szczególnie gorąco zaprasza do współpracy:

  • szkoły
  • organizacje pozarządowe
  • grupy sąsiedzkie i kooperatywy,
  • zarządców parków i skwerów, wspólnot mieszkaniowych, otwartych ogrodów działkowych i innych ogólnodostępnych terenów zielonych w miastach wojewódzkich.

Więcej informacji na stronie Greenpeace.org/poland/hotele/.

Dlaczego warto?

Wszyscy odczuwamy, gdy zapylacze [dzikie owady zapylające] nie znajdują swojego miejsca w miastach. Owady zapylające są kluczowym elementem zdrowych ekosystemów, które zapewniają oczyszczanie powietrza, wiązanie gleby, wpływają łagodząco na warunki pogodowe, dzięki ich pracy inne zwierzęta mają co jeść. Jeśli chcemy zadbać o miejskie ekosystemy, nie możemy zapominać o owadach.

Źródło: Greenpeace.org/poland/hotele/