res:
Synchronizacja półkul mózgowych przy pomocy specjalistycznych nagrań

Synchronizacja półkul mózgowych przy pomocy specjalistycznych nagrań

3 komentarze

Co dwie półkule to nie jedna! Nasz zachodni świat zmusza nas do korzystania głównie z lewej półkuli – odpowiedzialnej za logiczne myślenie, „chłodne” analizowanie, tymczasem o wiele większe możliwości tkwią w dobrej współpracy obu półkul. A jak ją osiągnąć?

Naukowcy odkryli, że uznani w świecie geniusze korzystają w czasie procesów myślenia zarówno z logiki lewej, jak i wyobraźni prawej półkuli. Umożliwia to lepsza niż u innych synchronizacja półkul mózgowych. A synchronizacja lewej i prawej półkuli mózgowej sprzyja powstawaniu twórczych pomysłów, poprawie pamięci itp.

Intuicyjnie zdajemy sobie z tego sprawę, że lepsza jest dobra współpraca niż praca w pojedynkę, jednak zawsze miło jest mieć w zanadrzu potwierdzenie naukowców 🙂

Badania przeprowadzone na zaawansowanych joginach, mnichach zen i szamanach, mających za sobą wieloletni trening medytacyjny w tradycyjnym stylu, potwierdziły, że ich mózgi w stanach głębokiego transu medytacyjnego wykazują wysoką synchronizację (koherencję) pomiędzy prawą i lewą półkulą oraz przewagę rytmów alfa (7-13 Hz) i theta (4-7 Hz) w obrazie elektroencefalograficznym.

A zsynchronizowany mózg to lepsza jakość życia – umysł staje się bardziej chłonny i szybciej koduje informacje, stajemy się bardziej kreatywni, uwalniamy się od wewnętrznego chaosu i stresu. Zsynchronizowany umysł może również zmienić wzorce postrzegania świata i zachowania jednostki. W ten sposób można wpływać na podświadomą część umysłu. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest sterowanie zachowaniami nieświadomymi: np. kontrola nałogów (nikotynizm, alkoholizm, przejadanie się), podnoszenie nastroju, zwiększenie energii i kreatywności, polepszenie pamięci, przezwyciężenie tremy i nieśmiałości, zwiększenie siły układu odpornościowego i inne.

I jeszcze krótka ściąga co potrafi i czym się zajmuje lewa i prawa półkula mózgu.

Lewa półkula:

– logiczna, starająca się
– dosłowność
– małe pisane litery, duże litery, drukowane litery
– logika, mowa
– sekwencyjność
– kodowanie informacji, krok po kroku
– skupianie się na szczegółach
– percepcja czasu, percepcja słuchowa
– matematyczność
– sylabizowanie
– przetłumaczenie obrazów wyobraźni na słowa
– pamięć krótka (częściowo po obu stronach)
– przetwarza szczegóły dźwięku, poszczególne fazy, słowa piosenki

Prawa półkula:

– twórcza i odruchowa
– synteza
– intuicja
– kontrola nad ruchem
– całość (ogólny ogląd)
– wizja panoramiczna
– percepcja przestrzeni
– percepcja wizualna
– wyobraźnia
– lubi słuchać tylko melodii
– wizualizacja
– metaforyczność
– uduchowienie – modlitwa
– uzdolnienia plastyczne
– seks (przyjemność)

Synchronizacja półkul mózgowych przy pomocy specjalistycznych nagrań

Od tysięcy lat szamani korzystali z wpływu bodźców słuchowych na umysł i mózg, poprzez bębnienie i specyficzną muzykę, a dziś można skorzystać z odpowiednich nagrań.

Alfa Synchro Theta 5 Hz – Nagranie synchronizuje półkule i obniża częstotliwość fal mózgowych na fale theta (4-7 Hz). Dzięki temu nagraniu: wyciszysz się wewnętrznie, nauka stanie się dużo bardziej łatwa, przyjemna, efektywna i trwała, poprawi się Twoja pamięć i koncentracja, poprawi się Twój stan zdrowia, staniesz się bardziej twórczy, szybko zregenerujesz siły.

Shaman Dream to 1 godzinna sesja dźwiękowa z dudnieniami różnicowymi na poziomie 14,8 Hz co wprowadza w bardzo głęboki stan alfa. Dźwięki różnicowe zabarwione odgłosami natury oraz specjalnym rytmem transowym w tej sesji tworzą środowisko do fantastycznych wizji na bazie świadomego śnienia.

INFO 2. Muzyka do szybkiego przyswajania informacji. Piękne melodie zawarte na tym krążku są celową kompozycją taktowaną 60 razy na minute (muzyka nagrana w tempie 60). Pozwala to na utrzymanie stanu umysłu bez napięć i stresów. W takim stanie najlepiej jest się uczyć, czytać książki lub twórczo pracować. Efektywność zapamiętywania z wykorzystaniem takiej właśnie muzyki wzrasta do 45%.

ZOBACZ WIĘCEJ NAGRAŃ >> synchronizacja półkul mózgowych