res:
Młody jęczmień a cukrzyca cz. 3 – działanie młodego jęczmienia

Młody jęczmień a cukrzyca cz. 3 – działanie młodego jęczmienia

2 komentarze

STUDIA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA MŁODEGO JĘCZMIENIA NA POZIOM CUKRU WE KRWI U CHORYCH NA CUKRZYCĘ
dr Miroslav Lacina

Część 3 – działanie młodego jęczmienia

OPIS BADAŃ

a) Podział

Badania w swoim zamierzeniu miały sprawdzić działanie Młodego jęczmienia na poziom cukru u pacjentów ze stwierdzonym diabetes mellitus czyli cukrzycą.
Obserwowani pacjenci podzieleni zostali na 2 podstawowe grupy:

1. Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na diecie lub diecie i doustnych antydiabetykach (obserwację prowadził lek. med Lacina) 20 pacjentów. Patrz tabelki nr 1A i 1B oraz odpowiednie diagramy.
2. Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą II typu na insulinie (obserwację prowadziła lek. med. Tělupilová) – 20 pacjentów, patrz tabliczki nr 2A, 2B i odpowiednie diagramy.

b) Czas trwania badań
Pacjenci zażywali Młody Jęczmień w okresie obserwacji minimalnie 3, maksymalnie 6 miesięcy.

c) Obserwowane parametry

Pobieranie krwi przeprowadzono przed rozpoczęciem używania Młodego jęczmienia, a następnie po minimalnie 4 tygodniach (u 1 grupy) a także po 6 tygodniach (u 2 grupy) podczas używania Młodego jęczmienia i po skończeniu używania Młodego jęczmienia.
Podczas trwania obserwacji pacjenci starali się w żaden sposób nie zmieniać swojego dotychczasowego odżywiania i sposobu życia. Utrzymywali swoją dietę i nie zmieniali leków ani ich dawkowania, o ile tego nie wymagał ich stan zdrowia.
Obserwowana była wartość glikemii (granica fizjologiczna na czczo wynosi 3,3 – 6,1 mmol/l, ewentualnie 5,2 mmol/l) następnie wartość glikowanej hemoglobiny(GHBA%) u pierwszej grupy (poziom maksymalnie do 8% całkowitej hemoglobiny), a także glikowanej proteiny (GP) u drugiej grupy.

Glikowana hemoglobina wskazuje średni poziom glikemii mniej więcej 60 dni wstecz. Obowiązuje przelicznik, że 1% GHBA% = 1,3 mmol/l średniego poziomu glikemii 2 miesiące wstecz.
Glikowana proteina (granica fizjologiczna na czczo wynosi 1,8 – 2,6 mmol/l lub 205 – 280 j. Jej wartość przedstawia przeciętną wartość poziomu glikemii około 10 dni do 2 tygodni

1 grupa chorych przeważnie na diecie i PAD

Tabelka nr 1A
(pierwsza grupa pacjentów)

Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (dane po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (dane po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z wcześniejszym pomiarem laboratoryjnym z pogrubioną poprawąpogorszeniem w porównaniu do wcześniejszej wartości.

Liczba porządkowa Wartości wstępne Po 4 tyg. Po 8 tyg. Po 12 tyg. Po 16 tyg. Po 20 tyg. Po 24 tyg.

Uwaga

D+PAD+I

1.

6,1/4.74

6,5/4,77

5,5/4,48

5,4/4,48

———

———

———

K (50) 3

2.

6,1/4,54

6,7/4,84

5,1/4,43

5,9/4,58

———

———

———

M(42) 3

3.

7,3/5,61

7,1/5,53

6,4/5,35

5,8/5,23

———

———

———

M(51) 3

4.

6,6/5,07

6,7/4,64

6,5/4,90

6,2/4,84

———

———

———

K(74) 3

5.

8,3/6,38

7,3/5,99

6,6/5,81

6,2/5,73

———

———

———

K (58) 3

6.

7,4/5,69

7,8/5,89

6.8/5,60

5,9/5,32

———

———

———

M (64) 3

7.

6,4/4,91

6,7/5,03

5,5/4,72

5,7/4,76

———

———

———

K (38) 3

8.

7,5/5,56

6,8/5,36

6,9/5,41

6,2/5,17

———

———

———

K (45) 3

9.

6,6/5,23

6,9/5,26

6,4/5,13

6,3/5,08

———

———

———

M (48) 3

10.

7,2/5,49

6,4/5,32

6,5/5,17

6,1/5,16

———

———

———

M (52) 3

11.

6,1/4,78

5,9/4,30

5,6/4,20

5,5/4,12

5,6/4,18

5,2/4,10

5,2/4,05

M (60) 6

12.

5,9/4,80

6,4/4,98

6,2/4,84

5,9/4,76

5,8/4,68

6,1/4,73

5,6/4,62

K (52) 6

13.

6,5/5,42

6,4/4,20

6,5/4,10

6,2/4,11

6,0/4,48

5,8/4,12

5,9/4,25

K (57) 6

14.

5,6/4,75

6,8/4,99

6,9/5,13

6,7/5,02

5,2/4,82

5,2/4,53

5,1/4,05

M (60) 6

15.

7,5/5,84

7,8/6,08

6,9/5,54

6,1/4,20

5,0/4,14

5,3/4,28

5,2/4,18

M (40) 6

16.

7,9/6,82

6,9/6,42

7,5/5,24

5,5/4,82

5,6/4,62

5,2/4,16

5,4/4,22

M (50) 6

17.

7,6/6,12

7,5/6,15

7,7/6,32

7,9/6,88

8,3/7,04

7,6/6,82

7,7/5,35

M (62) 6

18.

8,3/6,68

8,8/6,88

7,4/6,42

7,1/6,32

6,6/5,83

6,8/5,88

6,1/5,14

K (39) 6

19.

6,9/5,34

7,4/5,58

7,0/5,62

7,2/5,57

5,8/4,95

5,9/4,62

5,6/4,23

K (48) 6

20.

7,4/6,32

6,9/6,05

7,0/5,74

6,3/5,19

6,4/5,06

5,7/4,82

5,8/4,96

M (52)

D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia

ANALIZA WARTOŚCI GLIKEMII PO 1 MIESIĄCU(pomiar laboratoryjny)

55% – pogorszenie
45% – poprawa

ANALIZA WARTOŚCI GHBA % PO 1 MIESIĄCU (pomiar laboratoryjny)

65% – pogorszenie
35% – poprawa

Tabelka 1B
(pierwsza grupa pacjentów)

Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem używania MJ) i ostatniego (po zakończeniu używania MJ) labolatoryjnego badania glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej hemoglobiny w % (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z wyszczególnioną poprawąpogorszeniem końcowych wyników labolatoryjnych przeciwko wynikom wstępnym.

 

Liczba porządkowa

Wartości wstępne

Po 4 tyg.

Po 8 tyg.

Po 12 tyg.

Po 16 tyg.

Po 20 tyg.

Po 24 tyg.

Uwaga

D+PAD+I

1.

6,1/4.74

6,5/4,77

5,5/4,48

5,4/4,48

———

———

———

K (50) 3

2.

6,1/4,54

6,7/4,84

5,1/4,43

5,9/4,58

———

———

———

M(42) 3

3.

7,3/5,61

7,1/5,53

6,4/5,35

5,8/5,23

———

———

———

M(51) 3

4.

6,6/5,07

6,7/4,64

6,5/4,90

6,2/4,84

———

———

———

K(74) 3

5.

8,3/6,38

7,3/5,99

6,6/5,81

6,2/5,73

———

———

———

K (58) 3

6.

7,4/5,69

7,8/5,89

6.8/5,60

5,9/5,32

———

———

———

M (64) 3

7.

6,4/4,91

6,7/5,03

5,5/4,72

5,7/4,76

———

———

———

K (38) 3

8.

7,5/5,56

6,8/5,36

6,9/5,41

6,2/5,17

———

———

———

K (45) 3

9.

6,6/5,23

6,9/5,26

6,4/5,13

6,3/5,08

———

———

———

M (48) 3

10.

7,2/5,49

6,4/5,32

6,5/5,17

6,1/5,16

———

———

———

M (52) 3

11.

6,1/4,78

5,9/4,30

5,6/4,20

5,5/4,12

5,6/4,18

5,2/4,10

5,2/4,05

M (60) 6

12.

5,9/4,80

6,4/4,98

6,2/4,84

5,9/4,76

5,8/4,68

6,1/4,73

5,6/4,62

K (52) 6

13.

6,5/5,42

6,4/4,20

6,5/4,10

6,2/4,11

6,0/4,48

5,8/4,12

5,9/4,25

K (57) 6

14.

5,6/4,75

6,8/4,99

6,9/5,13

6,7/5,02

5,2/4,82

5,2/4,53

5,1/4,05

M (60) 6

15.

7,5/5,84

7,8/6,08

6,9/5,54

6,1/4,20

5,0/4,14

5,3/4,28

5,2/4,18

M (40) 6

16.

7,9/6,82

6,9/6,42

7,5/5,24

5,5/4,82

5,6/4,62

5,2/4,16

5,4/4,22

M (50) 6

17.

7,6/6,12

7,5/6,15

7,7/6,32

7,9/6,88

8,3/7,04

7,6/6,82

7,7/5,35

M (62) 6

18.

8,3/6,68

8,8/6,88

7,4/6,42

7,1/6,32

6,6/5,83

6,8/5,88

6,1/5,14

K (39) 6

19.

6,9/5,34

7,4/5,58

7,0/5,62

7,2/5,57

5,8/4,95

5,9/4,62

5,6/4,23

K (48) 6

20.

7,4/6,32

6,9/6,05

7,0/5,74

6,3/5,19

6,4/5,06

5,7/4,82

5,8/4,96

M (52) 6

D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia

CAŁKOWITA ANALIZA WARTOŚCI GLIKEMII(pomiar laboratoryjny)

5% – pogorszenie
95% – poprawa

CAŁKOWITA ANALIZA WARTOŚCI GHBA % (pomiar laboratoryjny)

0% pogorszenie
100% – poprawa

Podsumowanie 1 grupy:

Młody jęczmień u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy II typu, którzy przeważnie są na diecie oraz na antydiabetykach (PAD) wpływa pozytywnie, obniża poziom glikemii i wartość GHBA %

Młody jęczmień został uznany za bezpieczną i pożyteczną żywność dla diabetyków.

 

2 grupa chorych przeważnie na PAD i insulinoterapii

Tabelka nr 2 A
(druga grupa pacjentów)

Rozwój wartości glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny w j. (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki w porównaniu z poprzednim pomiarem labolatoryjnym z podkreśloną poprawąpogorszeniempozostaniem w takim samym stanie na przeciw poprzednim wartościom.

 

Liczba porządkowa

Wartości wstępne

Po 4 tyg.

Po 8 tyg.

Po 12 tyg.

Po 16 tyg.

Po 20 tyg.

Po 24 tyg.

Uwagi

D+PAD+I

1.

9,8/387

14,8/408

12,7/389

10,5/335

———

———

———

K(68 ) 3

2.

7,9/382

9,0/345

10,4/301

8,6/282

———

———

———

K(72) 3

3.

7,5/263

10,8/328

9,2/312

8,9/305

7,5/311

8,1/302

10,2/284

M(75) 6

4.

12,4/319

15,5/358

10,8/396

8,8/346

16,1/452

6,1/370

8,6/370

K(84) 6

5.

5,4/467

17,8/316

16,3/368

Nie przyszła

13,1/344

12,5/347

10,8/356

K(54) 6

6.

7,4/250

8,2/341

7,9/325

Nie przyszedł

———

———

———

M(60) 3

7.

6,3/278

6,2/241

7,3/237

7,6/218

7,7/225

7,1/220

6,5/203

M(57) 6

8.

7,9/259

8,9/312

7,6/258

7,2/215

7,4/250

6,7/233

7,9/253

K(70) 6

9.

7,7/218

10,2/257

10,1/210

8,8/212

7,8/213

10,2/257

7,6/249

K(58 ) 6

10.

10,7/329

11,4/374

10,2/305

9,5/304

8,2/282

9,0/290

8,4/283

M(68 ) 6

11.

5,4/277

6,6/257

6,7/220

5,8/250

5,6/250

6,1/232

6,8/237

K(65) 6

12.

5,4/287

8,0/279

7,2/271

11,4/229

7,3/236

6,9/228

6,1/225

M (79) 6

13.

10,6/467

8,1/393

5,3/433

6,5/344

5,6/356

8,4/383

6,7/391

K(37) 6

14.

10,7/332

11,5/316

13,7/330

11,6/277

11,5/316

10,3/312

14,6/341

K(75) 6

15.

8,2/304

9,7/300

9,4/296

8,9/296

9,5/348

9,3/299

10,7/338

K(48 ) 6

16.

———

———

———

———

———

———

———

———

17.

———

———

———

———

———

———

———

———

18.

———

———

———

———

———

———

———

———

19.

———

———

———

———

———

———

———

———

20.

———

———

———

———

———

———

———

———

D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapia

ANALIZA WARTOŚCI GLIKEMII PO 4 TYGODNIACH(pomiar laboratoryjny)

13 % – poprawa
87 % – pogorszenie

ANALIZA WARTOŚCI GP PO 4 TYGODNIACH (pomiar laboratoryjny)

47% – pogorszenie
53% – poprawa

Tabelka nr 2 B
(druga grupa pacjentów)

 Porównanie wartości pierwszego (przed rozpoczęciem używania MJ) i ostatniego (po zakończeniu używania Młodego Ję) badania labolatoryjnego glikemii w mmol/l na czczo (informacja po lewej stronie) i wartości glikowanej proteiny (informacja po prawej stronie) w słupku tabelki z podkreśloną poprawąpogorszeniem końcowych wyników laboratoryjnych na przeciwko początkowych wyników laboratoryjnych. Dalej tabelka zawiera oszacowanie subiektywnych objawów respondentów objawów towarzyszących nefropatii cukrzycowej, angiopatii, nefropatii i retinopatii, także w formie poprawypogorszeniapozostania bez zmian.

 

Liczba porządkowa

Wstępne wartości

Po 12 tyg.

Po 24 tyg.

Subiektywne objawy

PoprawaTak samo

Poznámka

D+PAD+I

1.

9,8/387

10,5/335

———

Tak

Tak samo

K(68 ) 3

2.

7,9/382

8,6/282

———

Tak

Tak samo

K(72) 3

3.

7,5/263

———

10,2/284

Tak

Tak

M(75) 6

4.

12,4/319

———

8,6/370

Tak

Tak

K(84) 6

5.

5,4/467

———

10,8/356

Tak

Tak

K(54) 6

6.

7,4/250

7,9/325

———

Tak

Tak

M(60) 3

7.

6,3/278

———

6,5/203

Tak

Tak

M(57) 6

8.

7,9/259

———

7,9/253

Tak

Tak

K(70) 6

9.

7,7/218

———

7,6/249

Tak

Tak

K(58 ) 6

10.

10,7/329

———

8,4/283

Nie

Nie

M(68 ) 6

11.

5,4/277

———

6,8/237

Tak

Tak

K(65) 6

12.

5,4/287

———

6,1/225

Tak

Tak

M (79) 6

13.

10,6/467

———

6,7/391

Tak

Tak

K(37) 6

14.

10,7/332

———

14,6/341

Tak

Tak

K(75) 6

15.

8,2/304

———

10,7/338

Nie

Nie

K(48 ) 6

16.

———

———

———

———

———

———

17.

———

———

———

———

———

———

18.

———

———

———

———

———

———

19.

———

———

———

———

———

20.

———

———

———

———

———

D+PAD+I = Dieta+Peroralne AntyDiabetyki+Insulinoterapie

CAŁOŚCIOWA ANALIZA WARTOŚCI GLIKEMII

27% poprawa
7% bez zmian
66% pogorszenie

CAŁOŚCIOWA ANALIZA WARTOŚCI GP

40% pogorszenie
60% poprawa

ANALIZA OBJAWÓW WTÓRNYCH

15% bez zmian
85% poprawa

Podsumowanie dotyczące 2 grupy:

MŁODY JĘCZMIEŃ U PACJENTÓW Z ROZPOZNIANIEM CUKRZYCY II TYPU, KTÓRZY SĄ NA PAD W POŁĄCZENIU Z INSULINOTERAPIĄ, OBNIŻA POZIOM GLIKEMII, PRZEDE WSZYSTKIM LABOLATORYJNĄ WARTOŚĆ GLIKOWANEJ PROTEINY, CO OZNACZA DŁUGOTRWAŁY SPADEK POZIOMU GLIKEMII.

 


Młody jęczmień został uznany za bezpieczną i pożyteczną żywność dla diabetyków.

Młody jęczmień w naszym sklepie:

młody jęczmień