res:
Joga znaczy

Joga znaczy „Jedność” – o radości płynącej z jogi

Dodaj komentarz

Karolina Sarna, autorka książki „Ścieżki do domu:

Z jogą zapoznał mnie mój tata, który podczas studiów miał przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pana (dziś profesora) Lesława Kulmatyckiego. Za każdym razem po wspólnych ćwiczeniach – najpierw w domu, później w jednej z wrocławskich szkół jogi – czułam się o wiele bardziej radosna niż przed ćwiczeniami. Nie była to radość, jaką odczuwa człowiek po intensywnym wysiłku fizycznym, ponieważ wraz z nią ogarniał mnie również głęboki spokój. Przez długi czas nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje i dopiero wyjazd do Indii pomógł mi „rozgryźć” powyższy mechanizm.

Wielu ludzi traktuje jogę jako formę gimnastyki. Joga powstała jednak nie tylko z myślą o pogłębianiu elastyczności ciała oraz poprawie kondycji ćwiczącego, a gimnastyka stanowi zaledwie wycinek jej złożonego systemu. Słowo „joga” pochodzi z sanskrytu i oznacza jedność. Praktyka jogi pozwala człowiekowi zrozumieć, że na pozamaterialnym poziomie istnieje tylko jedna istota, która w równym stopniu przenika każde żywe stworzenie. Istota ta jest niezmienna, nienaruszalna i nieśmiertelna, a także nieograniczona czasem ani przestrzenią.

Za prekursora dzisiejszej jogi uważa się starożytnego indyjskiego uczonego Patanjalego. Patanjali uporządkował jogę, wyodrębniając w niej osiem głównych składowych, zwanych również stopniami. Są to kolejno: jamy i nijamy (zbiór wskazówek dotyczących codziennego życia), asany (pozycje ciała), pranajamy (ćwiczenia oddechowe), kontemplacja, koncentracja, medytacja oraz będący ukoronowaniem praktyki stan samadhi – całkowitego zjednoczenia ze wszechświatem.

Układając elementy jogi w powyższej kolejności, Patanjali zasugerował, że najłatwiej dotrzeć do prawdy o jedności, kierując swą uwagę od ciała poprzez umysł do tak zwanego ducha. Podstawą jego systemu są między innymi uczciwe postępowanie, szacunek dla wszelkich stworzeń, łącznie z samym sobą oraz umiar we wszystkich życiowych aspektach. Następnym czynnikiem wspomagającym rozwój świadomości są asany – znane na całym świecie jogiczne pozycje ciała. Asany pobudzają krążenie energii w organizmie, oczyszczając go z toksyn oraz usuwając napięcia. Już na tym etapie praktykujący doświadcza często uczucia spełnienia, mimo iż nie zawsze uświadamia sobie, skąd się ono bierze. Działanie podobne do asan mają pranajamy – ćwiczenia polegające na wyrównaniu i spowolnieniu oddechu. Kolejne stopnie jogi – kontemplacja oraz koncentracja – służą wyciszeniu umysłu i wprowadzają w medytację – metodę pozwalającą poprzez zagłębienie się w siebie w bezpośredni sposób doświadczyć jedności ze wszechświatem. Istnieją różne techniki medytacji. Stosowana przeze mnie polega na uważnej obserwacji wewnętrznej przestrzeni wraz z pojawiającymi się w niej myślami oraz obrazami. Spoglądając z boku na własne myśli i odczucia, oddzielam od nich nieograniczoną ludzką formą cząstkę siebie.

Ilekroć zamykam oczy, aby nawiązać kontak t ze swoją prawdziwą naturą, ogarnia mnie uczucie radości i lekkości. Wynika ono z uświadomienia sobie, że mimo iż podczas medytacji na moment odwracam się od wszelkich „nękających mnie” wrażeń zmysłowych oraz procesów myślowych, wcale nie przestaję istnieć. Oznacza to, że w rzeczywistości nie jestem ograniczona ciałem ani umysłem. Nie jestem również ograniczona czasem ani przestrzenią. Charakteryzuje mnie wolność i nieprzemijalność. Nadaktywność myślowa często przesłania nam ową wspaniałą prawdę, dlatego warto czasem spróbować „wyjść poza umysł”, co osiągnąć można między innymi dzięki jodze – zarówno w postaci ćwiczeń fizycznych oraz oddechowych, jak i w formie koncentracji czy medytacji.

Podczas swojego dotychczasowego pobytu w Indiach napisałam książkę, która niedawno ukazała się w księgarniach internetowych. Jest to zapis moich doświadczeń oraz przemyśleń, ujęty w ramy czterech opowiadań o poszukiwaniach i odkryciach na ścieżce rozwoju osobistego. Więcej informacji o książce oraz wybrane fragmenty znaleźć można na mojej stronie internetowej: www.sciezkidodomu.pl. Zapraszam!

Książka „Ścieżki do domu” jest również dostępna

w naszym zaprzyjaźnionym sklepie

www.CzaryMary.pl