res:
Żywność ekologiczna na naszych stołach

Żywność ekologiczna na naszych stołach

Dodaj komentarz

Jak pokazują różne dane Polacy coraz częściej sięgają po żywność ekologiczną. Według statystyk resortu rolnictwa w ciągu ostatnich 10 lat liczba gospodarstw produkujących żywność bez chemii wzrosła z 3,8 tysięcy do ponad 26,5 tysiąca. A co za tym idzie wzrosła również liczba sklepów oferujących taką żywność, obecnie istnieje ich ponad 600.

Czym jest żywność ekologiczna?

Niepodważalną zaletą żywności ekologicznej jest to, że produkuje się ją bez dodatku nawozów sztucznych i pestycydów, przy jednoczesnym zachowaniu żyzności gleby i różnorodności biologicznej. Zasady wytwarzania żywności zostały określone w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91 dotyczącym produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów rolnych. Produkty muszą posiadać na opakowaniu znak „Rolnictwo ekologicznego” EKO – zgodnie ze wcześniej wspomnianym rozporządzeniem. A oprócz tego również numer i nazwę upoważnionej jednostki certyfikującej, nazwę produktu, znak identyfikacyjny partii towaru oraz nazwę i adres producenta.

Konsumenci sięgają po żywność ekologiczną z różnych przyczyn. Najczęściej wymieniane są takie powody jak: lepszy smak i zapach, jakim charakteryzują się te produkty, a także w trosce o swoje zdrowie. Te powody są nam w stanie zrekompensować wyższą ceną tych towarów.

Produkowanie żywności

Aby gospodarstwo mogło oferować żywność ekologiczną, muszą zostać spełnione różne wymagania. Gospodarstwa powinny być w jak największym stopniu samowystarczalne, czyli produkty te nie mogą mieć kontaktu z różnymi substancjami chemicznymi wpływającymi na przykład na wielkość owoców czy warzyw. Rolnik również powinien zwracać uwagę na czystość gleby i wód oraz w ograniczonym stopniu korzystać z maszyn.

Konkretne wymagania w procesie produkcyjnym nie tylko obowiązują w przypadku żywności ekologicznej, ale także innych wytwarzanych towarów. Producenci produkt spożywczych, a także inne firmy zajmujące się przetwarzaniem czy dystrybucją żywności muszą spełniać wymagania standardu HACCP, czyli systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Certyfikat HACCP stanowi potwierdzenie, że firma zapewnia swoim klientom bezpieczny produkt pod względem zdrowotnym.

Artykuł sponsorowany